تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

چهارمین کنفرانس LATAM در آمریکای جنوبی

چهارمین کنفرانس LATAM در آمریکای جنوبی

کنفرانس درتاریخ 4 ام سپتامبر در جمهموری دومینیکن به میزبانی اینفینت برگزار خواهد شد که به منظور آشنایی بیشتر شرکای تجاری با نقشه راه و چشم انداز اینفینت، به منظور بهره وری و رشد بیشتر در نظر گرفته شده است و سخنرانان اصلی آن مدیران ارشد اینفینت به همراه سخنرانان مدعو خواهند بود. هم چنین ورکشاپ هایی نیز در طول این مدت برای انتقال مهارت و دانش در نظر گرفته شده است.