تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

کنفرانس همکاران InfiNet Wireless 2018

کنفرانس همکاران InfiNet Wireless 2018
 InfiNet Wireless رهبر جهانی در ارتباطات بی سیم پهنای باند، 80 همتای وفادار خود را از 28 کشور مختلف برای کنفرانس سالانه همکاران بین المللی به Dubrovnik، در کرواسی، دعوت کرد.