واحد طراحی و ساخت

پس از شناسایی محصولات جدید و یا مشخص شدن تغییرات مورد نیاز در محصولات موجود و تعیین دقیق فرآیندها، مراحل و جزئیات کار، توسط تیم تحقیق و توسعه، واحد طراحی و ساخت، نمونه اولیه را مطابق با مستندات به دست آمده از واحد تحقیق و توسعه، طراحی می کند و پس از انجام بهینه سازی در زمینه های مختلف، ساخت نمونه اولیه را انجام داده و آزمایش های لازم برای دستیابی به کیفیت مورد نظر را انجام داده و محصول را برای تولید انبوه آماده می کنند.