واحد تولید

این بخش از شرکت پایون آریا، با بهره گیری از تجارب ارزنده و علم روز در مهندسی صنایع، برنامه ریزی و سپس تولید محصولات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی را انجام داده و مدیریت می کند. در فرآیندهای تعریف شده در این بخش، پس از تخمین تعداد محصولات مورد نیاز و یا دریافت سفارشات قطعی در همکاری با واحد فروش،  موجودی قطعات مکانیکی و الکترونیکی مورد نیاز بررسی می شود و در صورت نیاز سفارش گذاری و کنترل کیفیت قطعات ورودی و سپس برنامه ریزی های تولید انجام می شود.

در مراحل مختلف تمامی قطعات و پروسه های تولید از نظر کارایی و بهره وری تست و پایش می شوند. واحد تولید در ارتباط با واحد کنترل کیفیت، کنترل های کیفی مختلفی بر روی قطعات و محصولات از ابتدای فرآیند تهیه مواد اولیه تا مرحله نهایی بسته بندی محصولات در مراحل مختلف انجام می شود.

همچنین نتایج بررسی ها و آزمایشات واحدهای مختلف در تعامل با واحد تولید، موجب بهینه سازی در فرآیندهای تولید می شود. 

بطور کلی می توان اهداف واحد تولید را در موارد زیر خلاصه نمود:

  • بالا بردن دقت و کیفیت تولید در مراحل مختلف تولید
  • بالا بردن سطح خدمات رسانی به مشتریان
  • ثبیت کیفیت محصولات
  • حفظ و افزایش کارایی و اثر بخشی پروسه ها و قطعات مصرفی
  • استفاده از امکانات به روز و استفاده از افراد متخصص 
  • عدم تحمیل هزینه های اضافی به مشتریان