پشتیبانی

پشتیبانی یکی از خدمات پس از فروش شرکت پایون آریا است، که بر حسب نیاز به صورت های مختلفی می باشد. این خدمات بصورت تلفنی، بررسی از طریق دسترسی اینترنتی، و یا در صورت نیاز به شکل حضوری انجام می شود. تیم فنی و فروش همواره آمادگی دارند، تا در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکل در هر مرحله ای از پروژه، مشتریان را پشتیبانی کنند و تا حصول نتیجه مورد نظر، موضوع را پیگیری نمایند. برای دریافت هر گونه خدمات پشتیبانی می توانید با تیم فنی یا فروش تماس بگیرید.