ارتباطات با ویژگی های خاص

محصولات شرکت پایون آریا، شامل آنتن های WiLink و رادیوهای InfiNet تجربه های موفق بسیاری در زمینه برقراری ارتباطات خاص و شرایط ویژه دارند. برای مثال یکی از طولانی ترین فاصله هایی که شرکت پایون آریا ارتباط برقرار کرده است، لینکی به مسافت 175 کیلومتر با ظرفیت تقریبا 40Mbps می باشد. 

در برقراری ارتباطات بیسیم، به ویژه ارتباطاتی که دارای حساسیت و یا شرایط خاص هستند، مهمترین مسأله پیداری ارتباط و عدم قطعی می باشد.

در برقراری ارتباطات بیسیم، به ویژه ارتباطاتی که دارای حساسیت و یا شرایط خاص هستند، ارتباطی که مهمترین مسأله در آنها پیداری و امنیت ارتباط و عدم قطعی می باشد.

از جمله موضوعات مهم دیگر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ظرفیت بالا Data rate = 300Mbps و Throughput = 180Mbps. 
  • پشتیبانی از DFS.
  • پایدار بودن ظرفیت انتقال اطلاعات.
  • مقاوم در برار تغییرات آب و هوایی از 40 - تا 60 + درجه.
  • در صورت استفاده از آنتن های High Performance یا HP در محیط های نویزی تاثیر استفاده از این آنتن ها قابل ملاحظه خواهد بود.
  • MTBF بسیار پایین.
  • پشتیبانی از سرویس QoS تا 16 مورد، قابلیت ایجاد حق تقدم برای ارسال داده ها، مثلاً ایجاد حق تقدم برای ارسال داده VOIP نسبت به انواع دیگر داده ها.
  • پشتیبانی از بسیاری ویژگی های کاربردی دیگر در شبکه
ارتباطات با ویژگی های خاص